Aktuális határidők

Aktuális határidők

Energiamérleg benyújtása az ipari szektor szereplőinek – 2016.04.15.

A 288/2009 (XII.15.) Kormány rendelet - az 1993. évi XLVI. törvény felhatalmazása alapján - a 11. számú melléklet 1321 nyilvántartási szám alatti adatszolgáltatók („ipari szektor”) részére éves energiamérleg megküldését írja elő 2016.04.15-ig, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felé kell elektronikus úton benyújtani a vonatkozó OSAP formátumban.

Vízkészlet Járulék (VKJ) I. negyedéves határideje – 2016.04.15.

Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A.§.- 15/E.§-ai alapján a nagyfogyasztók és üzemi fogyasztók vízkivétel és üzemi – a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált – ténylegesen igénybevett vízfogyasztás után fizetendő Vízkészlet Járulékának (VKJ) negyedéves nyilatkozattételi és befizetési határideje az I. negyedévet követő hónap 15. napja, vagyis április 15.

Környezetvédelmi termékdíj bevallás és befizetési kötelezettség – 2016.04.20.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a 343/2011. Korm. rendelet a kötelezettek részére – az átalányfizetést választó csekély mennyiségű kibocsátó és mezőgazdasági kötelezett kivételével - elektronikus úton és formában, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallás benyújtását írja elő.

(A gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő, termékdíjátalány-fizetést választó kötelezett bevallását negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell hogy elkészítse. Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a tárgyévet követő év április 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét.)

Továbbá a termékdíj-megállapítási időszakban (tárgynegyedévben) forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált, illetve készletre vett termékdíj-köteles termék mennyisége után keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettséget a bevallás benyújtására meghatározott határidőig kell teljesíteni.

(Ez az általános szabályok értelmében a tárgynegyedévet követő hónap 20. napját jelenti. Az egyéni hulladékkezelés útján teljesítő kötelezett esetén és tárgyévi átalány megfizetési kötelezettség mellett is tárgyévet követő év április 20-ig szükséges teljesíteni a befizetéseket.)

2016. március 31-i határidők:

* A nagyobb képért, kattintson a táblázatra!

2016. március 31-i határidők

2016. március 1-i határidők:

Hulladéktermelőként a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírása szerint: “az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.”

Az előírt kötelezettséget tavaly óta már csak elektronikus úton (ÁNYK rendszeren keresztül) lehet megtenni!

Ki érintett általánosan?

Azon hulladéktermelő akinek a telephelyén tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja:

  • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
  • nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot,
  • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

Mire kell figyelni?

Az adatszolgáltatást a hulladéktermelőnek telephelyenként és hulladéktípusonként kell teljesítenie a telephelyein képződött valamennyi hulladék tekintetében.

A bejelentés előtt minden esetben szükséges – a mennyiségi egyezőségek okán - a 2015 évet érintő hulladékszállítások adatainak visszamenőleges egyeztetése, pontosítása a szállító cégekkel.

Ezt követően a mennyiségeknek összhangban kell lenniük a jogszabály szerint előírt nyilvántartási tartalommal és az éves záró mennyiségekkel hogy a 2015-re vonatkozó hulladékáramok igazolhatók legyenek.

Egyéb infók:

A nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladék után nem kell adatszolgáltatást teljesítenie.

Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el az előzőekben említett – hulladékcsoportokra meghatározott 200-; 2000-; vagy 5000 kg-ot az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek a jogszabályban foglalt (3. melléklet 1. pont) szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.

Kérdése van?

Név (*)

 E-mail-ben kérem a választ. Visszahívást kérek.
Telefonszám visszahívás esetében

E-mail cím

Üzenet

Ellenőrző kód:captcha

(* kötelezően kitöltendő mező)

Hírlevél feliratkozás

Név

E-mail cím


Comments are closed.