Hulladék gyűjtőhelyek

2016.09.30-án lejár a moratórium! – telephelyi hulladék gyűjtőhelyek

Hamarosan lejár a hulladék üzemi és munkahelyi gyűjtők műszaki kritériumainak megvalósítására kitűzött moratórium.

A 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet szerint 2 év állt rendelkezésre a rendeletben meghatározott üzemi illetve munkahelyi hulladék gyűjtőhelyek műszaki kritériumainak teljesítésére, így idén szeptember végén a határidő lejár.  Mindemellett üzemi gyűjtőhely csak az illetékes Hatóság által - a vonatkozó eljárás eredményeként - jóváhagyott üzemeltetési szabályzat birtokában működtethető!

A két különböző (munkahelyi és üzemi) hulladék gyűjtőhely létesítési feltételei között lényeges különbségek vannak, ebből kifolyólag az ott gyűjthető hulladékok típusa és elszállításának gyakorisága is eltérően szabályozott. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban olvasható a két típus néhány főbb jellemzője:

munkahelyi üzemi
nem feltétel hogy önálló helyiség legyen az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként kell kialakítani
hulladék a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető
nyilvántartásba vétel nélkül üzemeltethető üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető
ahol több is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni táblával kell jelezni és körül kell keríteni, továbbá ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni
ha veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

-kármentesítési anyagok

-tűzoltó készülékek

-kéziszerszámok

-egyéni védőfelszerelések

-telefon

csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet

Hulladék gyűjtőhelyek

Változtak a veszélyes hulladékok gyűjtésének szabályai

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 2014. szeptember 30-i hatályba lépésével jelentősen megváltoztatta a korábbi veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályozást. A telephelyek tekintetében külön előírások vonatkoznak a munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyekre, továbbá az üzemi gyűjtőhelyek műszaki és üzemeltetési szabályainak a megfeleltetése tekintetében hamarosan lejár a 2 éves moratóriumi időszak.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály által előírtaknak való maradéktalan megfelelés időigényes lehet (pl.: üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzememeltetési szabályzat összeállítása és jóváhagyási eljárásnak lefolytatása stb..), már most célszerű felülvizsgálni a telephelyi veszélyes hulladék gyűjtésének szabályait a jogszabályi előírások figyelembevételével.

A munkahelyi és az üzemi gyűjtőhelyek kiépítésére vonatkozó műszaki előírásokat, valamint ezen létesítmények üzemeltetési szabályait érintő legfontosabb előírások:

  • munkahelyi gyűjtőhelyen a keletkező veszélyes hulladék a képződéstől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető,
  • a műszaki előírásoknak megfelelő üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladék a képződéstől számított 1 évig gyűjthető, azonban csak a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetés szabályzat alapján üzemeltethető.

Kérdése van?

Név (*)

 E-mail-ben kérem a választ. Visszahívást kérek.
Telefonszám visszahívás esetében

E-mail cím

Üzenet

Ellenőrző kód:captcha

(* kötelezően kitöltendő mező)

Hírlevél feliratkozás

Név

E-mail cím


Comments are closed.