Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok

Általános működést és tevékenységeket érintő főbb környezetvédelmi vonatkozású jogszabályok:

Általános környezetvédelem:

 • évi LIII. törvény

(a környezet védelmének általános szabályairól)

 • évi LXXXIX. törvény

(a környezetterhelési díjról)

 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

(a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról)

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

(a telepengedély illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységekről)

Hulladékgazdálkodás:

 • évi CLXXXV. törvény

(a hulladékról)

 • 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet

(a veszélyes hulladékokról)

 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

(a hulladékjegyzékről)

 • 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet

(a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről)

Levegőtisztaság-védelem:

 • 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet

(a levegő védelméről)

 • 6/2011. (I. 14.) VM. rendelet

(a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról)

 • 4/2011. (I. 14.) VM. rendelet

(a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről)

 • 14/2015 (II. 10.) Korm. rendelet

(a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatosan)

Vízvédelem, szennyvízkezelés:

 • évi LVII. törvény

(a vízgazdálkodásról)

 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

(a felszín alatti vizek védelméről)

 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

(a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól)

 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

(a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól)

Zaj és rezgésvédelem:

 • 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet

(környezeti zaj és rezgés elleni védekezés egyes szabályairól)

 • 93/2007. (XII.18.) KVVM rendelet

(a zajkibocsátási határértékeknek megállapításának, valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról)

 • 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet

(a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról)

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:

Tel/fax: +36 72 213 040

E-mail: info@encons.hu

Egyéb környezetvédelmi jogszabályok

270/2003. (XII. 24.) KORM. RENDELET AZ EGYES KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJAK VISSZAIGÉNYLÉSÉNEK, A KIBOCSÁTOTT TERHELŐ ANYAG MENNYISÉG MEGHATÁROZÁS MÓDJÁRÓL, VALAMINT A DÍJFIZETÉS ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

 

2003. ÉVI LXXXIX. TÖRVÉNY A KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJRÓL

 

23/2001. (XI.13.) A 140 KWTH ÉS AZ ENNÉL NAGYOBB, DE 50 MWTH-NÁL KISEBB NÉVLEGES BEMENŐ HŐTELJESÍTMÉNYŰ TÜZELŐBERENDEZÉSEK LÉGSZENNYEZŐ ANYAGAINAK TECHNOLÓGIAI KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIRŐL

 

14/2015. (III. 31.) FM RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL

 

23/2001. (XI.13.) A 140 KWTH ÉS AZ ENNÉL NAGYOBB, DE 50 MWTH-NÁL KISEBB NÉVLEGES BEMENŐ HŐTELJESÍTMÉNYŰ TÜZELŐBERENDEZÉSEK LÉGSZENNYEZŐ ANYAGAINAK TECHNOLÓGIAI KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIRŐL

Comments are closed.