Levegőtisztaság-védelmi jogi követelmények és megfelelőség

Levegőtisztaság-védelmi jogi követelmények és megfelelőség

1. A dokumentum célja

A dokumentum célja, hogy a jelenleg hatályos levegőtisztaság-védelmet érintő jogszabályok alapján összefoglalja az általános levegőtisztaság-védelmi követelményeket. Továbbá bemutassa, hogy ezen előírások milyen konkrét feladatokat jelentenek egy adott telephelyen.

2. Jogszabályi követelmények, megfelelőség

Jogszabályi követelmény Megfelelőség
Levegővédelmi követelmények vonatkozásában releváns műszaki előírások betartása és az optimális üzemeltetési feltételek meglététének szükségessége. A tüzelőberendezések karbantartását megfelelő rendszerességgel el kell végezni.
Káros, kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezés megelőzése, levegőterhelés minimalizálása és a levegővédelmi követelmények betartása. A berendezések működésének rendszeres optimalizálása, hogy a kapcsolódó pontforrások által kibocsátott légszennyezés minden üzemviteli körülmény esetén a vonatkozó határértékek alatt maradjon.
Alapbejelentés (LAL) Légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal részére meghatározott adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
Változásbejelentés Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat (beleértve a tevékenység megszűntetését is) a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal részére
Éves légszennyezés mértéke (LM) bejelentés Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be.
Légszennyező források üzemvitelének dokumentációja. A létesítmény üzemeltetője köteles a bejelentés köteles légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Légszennyező források engedélyeztetése A bejelentés köteles légszennyező forrás létesítése –üzemeltetése működési engedélyhez kötött.
Hatásterület lehatárolása Minden új pontforrás létesítésénél hatásterületet kell meghatározni.
Levegőterhelési díjak, díjelőlegek meghatározása a környezethasználó arányos teherviselésének elve alapján. Az éves bevallások során felhasznált/előállt adatokból aktuális évre vonatkozó levegőterhelési díj pontos meghatározása, valamint a negyedévente fizetendő díjelőlegek kiszámítása.

Kérdése van?

Név (*)

 E-mail-ben kérem a választ. Visszahívást kérek.
Telefonszám visszahívás esetében

E-mail cím

Üzenet

Ellenőrző kód:captcha

(* kötelezően kitöltendő mező)

Hírlevél feliratkozás

Név

E-mail cím


Alkalmazott jogszabályok

374/2012. (XII.18.) KORM RENDELET AZ EGYES VESZÉLYES ANYAGOK ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKBEN VALÓ ALKALMAZÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁRÓL

 

28/2004. (XII. 25.) KVVM RENDELET A VÍZSZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSAIRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEKRŐL ÉS ALKALMAZÁSUK EGYES SZABÁLYAIRÓL

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM RENDELET A KÖZÚTI JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSÉNEK ÉS FORGALOMBAN TARTÁSÁNAK MŰSZAKI FELTÉTELEIRŐL

Comments are closed.