Tevékenységeink

Tevékenységeink

Főbb működési területeink, tevékenységeink:

falevel Környezetvédelmi tanácsadás

Klímaváltozás hatásaihoz kapcsolódó szakértői elemzés, klímastratégia tervezése, pályázatokhoz tervezési dokumentációkhoz éghajlatvédelmi elemzések összeállítása, települési vagy egyéb klímavédelmi stratégiák készítése.
(A tevékenység – akár telephelyi bejárással egybekötött – ellenőrzése és belső használatra összeállított jogszabályi megfelelőség értékelési dokumentáció készítése)

Környezetvédelmi és/vagy energetikai területeket érintő, előre egyeztetett és meghatározott témakörök szerint összeállított tematizált jogszabály-listák folyamatos monitorozása. A jogszabályváltozásokról negyed éves (vagy igény szerinti gyakoriságú) riportok összeállítása.

Kiknek ajánljuk:

  • aki naprakész információval szeretne rendelkezni a környezetvédelmet és/vagy energiát, energetikát érintő jogszabályok változásairól
  • aki az így előállt (aktuális) jogszabály listá(ka)t fel kívánja használni minőségirányítási- (pl. ISO 9001) , környezetirányítási- (pl. ISO 14001), energiairányítási (pl. ISO 50001) rendszereihez, auditjaihoz
  • aki energiamenedzsment területen ily módon (is) ellenőrizni kívánja az energiaszámlák – jogszabályban rögzített, vagy jogszabály által előírt – díjtételeit (pl. energiaadó,KÁT-, MSZKSZ-díj ill. egyéb RHD-díjtételek stb..)
  • aki a környezetvédelmi területeket/területeit illetően teljes képet szeretne látni a jogszabályi követelmények vonatkozásában.
  • aki működése tekintetében tematizált és rendezett jogszabályi háttérrel szeretne rendelkezni környezetvédelem és/vagy energia területen

Érdeklődés, ajánlatkérés esetén kérem írjon az info@encons.hu-ra, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a honlapon található egyéb elérhetőségeken.

(A rendelkezésre bocsátott - vagy környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása esetén a nyilvántartási dokumentációban szereplő - adatok szerint az éves jelentések határidőre történő elkészítése és beadása.)
(Hulladékáramok és hulladékfajták éves mennyiségeinek vonatkozásában elvégzett elemzés alapján javaslatkészítés a legoptimálisabb költség és/vagy bevétel elérése a hulladékok elszállítására vonatkozóan. Emellett a telephely költséghatékony hulladékgazdálkodásának kialakítása az Ügyféligények tekintetében.)
(Beruházások, fejlesztések, általános működési vagy speciális tevékenységek tekintetében komplett (felül)vizsgálatok, hatástanulmányok, (terv)dokumentációk elkészítése)
(Külső környezetvédelmi megbízottként akár a jogszabály által előírt, akár az Ügyfél egyedi igényei szerint összeállított szolgáltatói-tanácsadói tevékenység elvégzése a szolgáltatói csomagra vonatkozó teljes körű felelősséggel és bírságkockázat átvállalásával)
(A telephelyet, működést érintő komplett – jogszabályi előírásoknak megfelelő – adminisztrációs és nyilvántartási rendszer kialakítása és igény szerinti rendszeresség melletti működtetése, ellenőrzése)
(Szakhatósági eljárások során Megbízó képviseletében a vonatkozó ügy menedzselése, szakmai támogatása.)
(Környezetirányítási rendszerekhez kapcsolódó eljárások kidolgozása, karbantartása szakmai javaslattételek a működésre/működtetésre vonatkozóan. Auditra, tanúsításra vonatkozó felkészítés, belső auditok lefolytatása, operatív szakmai támogatás, komplett tanácsadás.)
 

nap Energiamenedzsment tanácsadás

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat) és a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet értelmében minden gazdálkodó szervezet, amelynek (a tárgyévet megelőző 3 évben) az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja:

a) 400.000 kWh villamos energiát, vagy
b) 100.000 m3 földgázt, vagy
c) 3.400 GJ hőmennyiséget;

(a gazdálkodó szervezettől független) külső energetikai szakreferens igénybevételére köteles.
Jogszabályi háttér - kötelezettségek

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat. tv.) számos kötelezettséget előír a nagyvállalatoknak és kisebb vállalkozásoknak is:

      1. Energetikai auditálás (nagyvállalatok)
      2. Szakreferens igénybevétele energiafogyasztástól függően
      3. Éves energiafogyasztásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség
      4. Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)
            • 17/2020 (XII.21.) MEKH rendelet és a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Környezetvédelmi és/vagy energetikai területeket érintő, előre egyeztetett és meghatározott témakörök szerint összeállított tematizált jogszabály-listák folyamatos monitorozása. A jogszabályváltozásokról negyed éves (vagy igény szerinti gyakoriságú) riportok összeállítása.

Kiknek ajánljuk:

  • aki naprakész információval szeretne rendelkezni a környezetvédelmet és/vagy energiát, energetikát érintő jogszabályok változásairól
  • aki az így előállt (aktuális) jogszabály listá(ka)t fel kívánja használni minőségirányítási- (pl. ISO 9001) , környezetirányítási- (pl. ISO 14001), energiairányítási (pl. ISO 50001) rendszereihez, auditjaihoz
  • aki energiamenedzsment területen ily módon (is) ellenőrizni kívánja az energiaszámlák – jogszabályban rögzített, vagy jogszabály által előírt – díjtételeit (pl. energiaadó,KÁT-, MSZKSZ-díj ill. egyéb RHD-díjtételek stb..)
  • aki a környezetvédelmi területeket/területeit illetően teljes képet szeretne látni a jogszabályi követelmények vonatkozásában.
  • aki működése tekintetében tematizált és rendezett jogszabályi háttérrel szeretne rendelkezni környezetvédelem és/vagy energia területen

Érdeklődés, ajánlatkérés esetén kérem írjon az info@encons.hu-ra, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a honlapon található egyéb elérhetőségeken.

Ezen szolgáltatásunk segítségével teljes körűen feltérképezzük és átvilágítjuk működési folyamataikat energiagazdálkodási szempontból.
(Telephelyet, tevékenységet érintő energiafelhasználások komplex elemzése, értékelése. Optimális üzemelési állapotra vonatkozó szakmai javaslattételek, programok kidolgozása.)
(Áram-, gáz-, víz-, távhő-szerződések, számlák ellenőrzése, korrekciók jóváírások ügyintézése)
(Ügyfél-preferenciák és az egyedi adottságoknak legmegfelelőbb tendereztetési módszer és technika kialakítása - igény szerint a tender operatív lebonyolítása, koordinációja - a legoptimálisabb energiaár elérése érdekében)
(Meghatározott rendszeresség melletti összefoglaló energiariportok készítése amely közösen meghatározott tartalom és forma szerint mutatja be az energiafelhasználásokat - akár fajlagos mutatókat képezve - az adott időszak vonatkozásában.)
(Az Ügyfél igényei alapján kialakított energia-, energetikai célok meghatározása, azok eléréséhez szükséges müködési lehetőségek feltérképezése és javaslatok megfogalmazása akár rövid-,közép- és/vagy hosszú távra.)
(Energiairányítási rendszerekhez kapcsolódó eljárások kidolgozása, karbantartása szakmai javaslattételek a működésre/működtetésre vonatkozóan. Auditra, tanúsításra vonatkozó felkészítés, belső auditok lefolytatása, operatív szakmai támogatás, komplett tanácsadás)
Éghajlatvédelmi hatáselemzés, reziliencia vizsgálat, üvegházhatással kapcsolatos elemzések, ÜHG gázok kibocsátásának számítása, mitigáció, dekarbonizációs intézkedések elemzése, értékelése.
A vázolt főbb tevékenységi területeinket érintő feladatok tekintetében Ügyfeleink igénye alapján bármilyen szolgáltatás-csomagot (egyedi, adott feladatra vonatkozó megbízástól a folyamatos kapcsolattartást igénylőig) össze tudunk állítani.

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:

Tel/fax: +36 72 213 040

E-mail: info@encons.hu

Comments are closed.